ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 1,034.00 20.00 1.97% 112,298 116,116,132
XAC 725.18 -6.20 -0.85% 96,426 69,926,207
GLMT 921.93 0.36 0.04% 23,265 21,448,701
APU 1,010.00 -4.00 -0.39% 16,654 16,820,540
TTL 22,340.00 420.00 1.92% 657 14,677,380
TUM 335.65 -0.82 -0.24% 31,039 10,418,240
AIC 681.21 -22.17 -3.15% 9,576 6,523,267
BDS 1,600.00 50.00 3.23% 3,659 5,854,400
AARD 2,789.00 -2.00 -0.07% 1,942 5,416,238
MNP 611.87 -8.14 -1.31% 8,625 5,277,379
CUMN 186.10 -3.11 -1.64% 27,962 5,203,728
MSE 233.50 3.53 1.53% 18,794 4,388,399
ERDN 1,095.00 115.39 11.78% 3,328 3,644,160
SUU 401.62 1.52 0.38% 7,658 3,075,606
MFG 856.00 -25.41 -2.88% 2,930 2,508,080
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 1,034.00 20.00 1.97% 112,298 116,116,132
AMT 6.50 -0.75 -10.34% 99,376 645,944
XAC 725.18 -6.20 -0.85% 96,426 69,926,207
TUM 335.65 -0.82 -0.24% 31,039 10,418,240
CUMN 186.10 -3.11 -1.64% 27,962 5,203,728
MFC 89.63 2.03 2.32% 23,333 2,091,337
GLMT 921.93 0.36 0.04% 23,265 21,448,701
MSE 233.50 3.53 1.53% 18,794 4,388,399
APU 1,010.00 -4.00 -0.39% 16,654 16,820,540
LEND 91.83 0.19 0.21% 15,707 1,442,374
ADB 104.01 -1.43 -1.36% 15,611 1,623,700
GAZR 48.00 0.05 0.10% 15,288 733,824
AIC 681.21 -22.17 -3.15% 9,576 6,523,267
MNP 611.87 -8.14 -1.31% 8,625 5,277,379
SUU 401.62 1.52 0.38% 7,658 3,075,606
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
AHH 2,814.00 367.00 15.00% 50 140,700
MNH 12,220.00 1,590.00 14.96% 14 171,080
UBH 28,280.00 3,680.00 14.96% 6 169,680
BUK 300.00 38.98 14.93% 1,036 310,800
ERDN 1,095.00 115.39 11.78% 3,328 3,644,160
MMX 3,919.00 219.00 5.92% 196 768,124
QPAY 235.00 9.27 4.11% 911 214,085
HRM 168.00 6.20 3.83% 922 154,896
BDS 1,600.00 50.00 3.23% 3,659 5,854,400
SHG 948.06 25.49 2.76% 103 97,650
MNDL 81.50 2.07 2.61% 1,616 131,704
MFC 89.63 2.03 2.32% 23,333 2,091,337
KHAN 1,034.00 20.00 1.97% 112,298 116,116,132
TTL 22,340.00 420.00 1.92% 657 14,677,380
MSE 233.50 3.53 1.53% 18,794 4,388,399
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
ETR 117.00 -18.00 -13.33% 399 46,683
AMT 6.50 -0.75 -10.34% 99,376 645,944
SUL 94,000.00 -9,700.00 -9.35% 3 282,000
UYN 681.00 -69.00 -9.20% 120 81,720
TCK 30,060.00 -2,940.00 -8.91% 30 901,800
AIC 681.21 -22.17 -3.15% 9,576 6,523,267
MFG 856.00 -25.41 -2.88% 2,930 2,508,080
RMC 44.09 -1.22 -2.69% 595 26,234
INV 6,900.00 -140.00 -1.99% 180 1,242,000
CUMN 186.10 -3.11 -1.64% 27,962 5,203,728
ADL 450.02 -7.31 -1.60% 5 2,250
SEND 140.00 -2.01 -1.42% 209 29,260
ADB 104.01 -1.43 -1.36% 15,611 1,623,700
MNP 611.87 -8.14 -1.31% 8,625 5,277,379
TAH 9,100.00 -80.00 -0.87% 5 45,500

2024 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр энгийн арилжаагаар 51 хувьцаат компани болон 1 хөрөнгө оруулалтын сангийн 309,484,739 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 566,318 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 23 өсч, 21 буурсан бол 8 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ХОРИНХОЁРДУГААР БААЗ" (AHH +15%), "МОНГОЛ НЭХМЭЛ" (MNH +14.96%), "УЛААНБААТАР ХИВС" (UBH +14.96%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" (ETR -13.33%), "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT -10.34%), "ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ" (SUL -9.35%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.