ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
GLMT 1,262.00 -13.00 -1.02% 261,113 329,524,606
APU 1,458.00 -28.00 -1.88% 82,097 119,697,426
ERDN 833.56 -15.44 -1.82% 77,083 64,253,305
MSE 154.72 0.47 0.30% 353,135 54,637,047
BOGD 1,800.00 -12.00 -0.66% 15,256 27,460,800
CUMN 160.34 -4.73 -2.87% 154,172 24,719,938
INV 4,950.00 16.00 0.32% 3,985 19,725,750
AARD 3,717.00 25.00 0.68% 3,745 13,920,165
MFC 117.96 -0.02 -0.02% 84,181 9,929,991
TUM 363.00 3.00 0.83% 20,836 7,563,468
MBF 45.50 -0.27 -0.59% 155,345 7,068,198
MNDL 88.11 0.22 0.25% 70,880 6,245,237
GOV 248.50 -1.10 -0.44% 19,802 4,920,797
AIC 809.74 13.79 1.73% 4,392 3,556,378
SEND 162.64 0.64 0.40% 19,792 3,218,971
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MSE 154.72 0.47 0.30% 353,135 54,637,047
GLMT 1,262.00 -13.00 -1.02% 261,113 329,524,606
MBF 45.50 -0.27 -0.59% 155,345 7,068,198
CUMN 160.34 -4.73 -2.87% 154,172 24,719,938
AMT 21.00 -2.00 -8.70% 96,055 2,017,155
MFC 117.96 -0.02 -0.02% 84,181 9,929,991
APU 1,458.00 -28.00 -1.88% 82,097 119,697,426
ERDN 833.56 -15.44 -1.82% 77,083 64,253,305
MNDL 88.11 0.22 0.25% 70,880 6,245,237
NEH 19.80 -0.18 -0.90% 32,693 647,321
LEND 33.00 0.07 0.21% 23,627 779,691
TUM 363.00 3.00 0.83% 20,836 7,563,468
GOV 248.50 -1.10 -0.44% 19,802 4,920,797
SEND 162.64 0.64 0.40% 19,792 3,218,971
BOGD 1,800.00 -12.00 -0.66% 15,256 27,460,800
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
SOH 144.00 17.50 13.83% 500 72,000
CNF 59,100.00 6,600.00 12.57% 9 531,900
SUL 74,500.00 7,500.00 11.19% 3 223,500
RMC 31.00 1.88 6.46% 100 3,100
TNGR 14,900.00 900.00 6.43% 28 417,200
MMX 3,999.00 80.00 2.04% 16 63,984
AIC 809.74 13.79 1.73% 4,392 3,556,378
JTB 48.50 0.50 1.04% 5,601 271,649
HRM 124.95 1.20 0.97% 10 1,250
TUM 363.00 3.00 0.83% 20,836 7,563,468
AARD 3,717.00 25.00 0.68% 3,745 13,920,165
SEND 162.64 0.64 0.40% 19,792 3,218,971
INV 4,950.00 16.00 0.32% 3,985 19,725,750
MSE 154.72 0.47 0.30% 353,135 54,637,047
TCK 33,900.00 100.00 0.30% 1 33,900
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
HGN 67.08 -10.92 -14.00% 2,460 165,017
MDR 180.00 -19.99 -10.00% 790 142,200
AMT 21.00 -2.00 -8.70% 96,055 2,017,155
NKT 21.00 -1.50 -6.67% 13 273
MVO 1,200.00 -50.00 -4.00% 23 27,600
BDS 1,501.00 -49.00 -3.16% 23 34,523
CUMN 160.34 -4.73 -2.87% 154,172 24,719,938
MIE 7,600.00 -200.00 -2.56% 2 15,200
UID 3,655.00 -71.00 -1.91% 475 1,736,125
APU 1,458.00 -28.00 -1.88% 82,097 119,697,426
ERDN 833.56 -15.44 -1.82% 77,083 64,253,305
MBW 231.90 -3.00 -1.28% 1,066 247,205
GLMT 1,262.00 -13.00 -1.02% 261,113 329,524,606
NEH 19.80 -0.18 -0.90% 32,693 647,321
BOGD 1,800.00 -12.00 -0.66% 15,256 27,460,800

2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр энгийн арилжаагаар 44 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 713,373,692 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,513,409 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 19 өсч, 25 буурсан бол 2 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "СТАНДАРТ АГРИКАЛЧЕР ГРУПП" (SOH +13.83%), "Крипто Үндэстэн" (CNF +12.57%), "ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ" (SUL +11.19%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ХӨХ ГАН" (HGN -14%), "ФРОНТИЕР ЛЭНД ГРУПП" (MDR -10%), "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT -8.7%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.