ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
APU 1,308.00 10.00 0.77% 23,962 31,342,296
AARD 3,152.00 65.00 2.11% 5,628 17,739,456
SEND 160.51 10.51 7.01% 71,474 11,472,292
MNDL 81.00 -0.77 -0.94% 112,937 9,147,897
CUMN 195.10 -0.92 -0.47% 45,797 8,934,995
MFG 881.66 -2.34 -0.26% 7,741 6,824,930
XOC 107.00 -3.35 -3.04% 46,646 4,991,122
INV 4,300.00 -45.00 -1.04% 1,063 4,570,900
TUM 356.00 -2.36 -0.66% 12,019 4,278,764
BUN 43,760.00 -280.00 -0.64% 52 2,275,520
ADB 93.88 1.14 1.23% 24,185 2,270,488
BDL 6,700.00 0.00 0.00% 275 1,842,500
TCK 30,000.00 -1,000.00 -3.23% 59 1,770,000
ERDN 750.26 0.26 0.03% 1,683 1,262,688
SUU 478.20 -0.72 -0.15% 2,420 1,157,244
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MNDL 81.00 -0.77 -0.94% 112,937 9,147,897
SEND 160.51 10.51 7.01% 71,474 11,472,292
RMC 22.58 1.58 7.52% 48,001 1,083,863
XOC 107.00 -3.35 -3.04% 46,646 4,991,122
CUMN 195.10 -0.92 -0.47% 45,797 8,934,995
LEND 29.50 0.00 0.00% 25,089 740,126
ADB 93.88 1.14 1.23% 24,185 2,270,488
APU 1,308.00 10.00 0.77% 23,962 31,342,296
MBF 45.00 -0.01 -0.02% 12,180 548,100
TUM 356.00 -2.36 -0.66% 12,019 4,278,764
ITLS 59.66 -3.49 -5.53% 10,000 596,600
MFG 881.66 -2.34 -0.26% 7,741 6,824,930
AARD 3,152.00 65.00 2.11% 5,628 17,739,456
MFC 97.00 -1.46 -1.48% 5,577 540,969
OLL 16.50 0.00 0.00% 4,648 76,692
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
ACL 2,809.00 366.00 14.98% 9 25,281
TUS 287.00 37.00 14.80% 20 5,740
MOG 5,900.00 750.00 14.56% 9 53,100
TNGR 11,500.00 1,000.00 9.52% 40 460,000
RMC 22.58 1.58 7.52% 48,001 1,083,863
SEND 160.51 10.51 7.01% 71,474 11,472,292
TTL 7,845.00 195.00 2.55% 16 125,520
MBW 219.97 4.97 2.31% 1,937 426,082
UID 3,989.00 85.00 2.18% 151 602,339
AARD 3,152.00 65.00 2.11% 5,628 17,739,456
GOV 256.00 3.47 1.37% 3,513 899,328
ADB 93.88 1.14 1.23% 24,185 2,270,488
MNP 649.02 5.16 0.80% 606 393,306
APU 1,308.00 10.00 0.77% 23,962 31,342,296
NEH 19.99 0.12 0.60% 247 4,938
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KEK 2,560.00 -450.00 -14.95% 10 25,600
UNS 1,000.00 -150.00 -13.04% 759 759,000
MIK 12,500.00 -1,000.00 -7.41% 8 100,000
GTJ 850.00 -50.00 -5.56% 42 35,700
ITLS 59.66 -3.49 -5.53% 10,000 596,600
TCK 30,000.00 -1,000.00 -3.23% 59 1,770,000
XOC 107.00 -3.35 -3.04% 46,646 4,991,122
HRM 105.91 -2.24 -2.07% 209 22,135
MFC 97.00 -1.46 -1.48% 5,577 540,969
INV 4,300.00 -45.00 -1.04% 1,063 4,570,900
BOGD 2,005.00 -20.00 -0.99% 419 840,095
MNDL 81.00 -0.77 -0.94% 112,937 9,147,897
AIC 730.00 -5.99 -0.81% 903 659,190
BODI 128.00 -0.99 -0.77% 2 256
TUM 356.00 -2.36 -0.66% 12,019 4,278,764

2022 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр энгийн арилжаагаар 40 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 119,000,474 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 470,384 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 16 өсч, 21 буурсан бол 5 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ТЭЭВЭР АЧЛАЛ" (ACL +14.98%), "ТҮШИГ УУЛ" (TUS +14.8%), "МОНГЕО" (MOG +14.56%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "МОНГОЛ КЕРАМИК" (KEK -14.95%), "УЛААН САН" (UNS -13.04%), "МИК ХОЛДИНГ" (MIK -7.41%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.